TOP CAT SCC

Zasady uczestnictwa

Każdy hodowca zrzeszony w Supreme Cat Club ma prawo zgłosić kota do corocznej edycji rankingu TOP CAT SCC.

Liczą się rezultaty z maksymalnie 10 wystaw organizowanych pod patronatem FIFe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego, którego ranking dotyczy.
Hodowca sam wybiera wystawy, z których wyniki będą się liczyć do konkursu.

Koty klasyfikowane są w 7 grupach i 4 kategoriach bez względu na rasę dla każdej kategorii ( I, II, III, IV ) :

  • 1 Grupa - dorosłe kocury (kl. 1,3,5,7,9)
  • 2 Grupa - dorosłe kotki (kl. 1,3,5,7,9)
  • 3 Grupa - młodzież i kocięta (kl. 11,12)
  • 4 Grupa - kastraty (kl.2,4,6,8,10)
  • 5 Grupa - kastratki (kl.2,4,6,8,10)
  • 6 Grupa - weterani (kl. 17)
  • 7 Grupa - weteranki (kl. 17)

oraz KATEGORIA V - koty domowe (kl. 14)



Kot z największą ilością punktów w każdej kategorii i grupie otrzyma tytuł TOP CAT SCC.


Do każdej grupy może zakwalifikować się maksymalnie 5 kotów. Koty poza miejscem 5 nie będą ujęte w Rankingu Top Cat SCC, choć ich zgłoszenie zostało przyjęte.


Dyplomy przyznawane są wszystkim kotom ujętym w Rankingu.


Zasady punktacji (liczy się tylko jeden najwyższy wynik uzyskany na danej wystawie )


Podstawą udziału w rankingu jest przesłanie do dnia 31 stycznia roku następnego do Supreme Cat Club pod adres dokumenty@supremecatclub.pl czytelnie wypełnionego formularza TOP CAT SCC w/g określonego wzoru oraz kopii dyplomów i kart ocen wybranych wystaw oraz brak zaległości w opłatach klubowych.


Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Supreme Cat Club do dnia 10 lutego roku następnego.


Zgłoszenie kota do rankingu TOP CAT SCC jest równoznaczne z zaakceptowaniem w/w regulaminu.


Supreme Cat Club zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.


Pobierz regulamin Rankingu TOP CAT SCC

Pobierz formularz zgłoszeniowy TOP CAT SCC - word

Pobierz formularz zgłoszeniowy TOP CAT SCC - pdf


Wyniki czwartej edycji TOP CAT SCC za rok 2017

kliknij, aby wyświetlić pełen rozmiar

Wyniki do pobrania plik pdf

Serdecznie gratulujemy !



Wyniki trzeciej edycji TOP CAT SCC za rok 2016

kliknij, aby wyświetlić pełen rozmiar

Wyniki do pobrania plik pdf

Serdecznie gratulujemy !



Wyniki drugiej edycji TOP CAT SCC za rok 2015

kliknij, aby wyświetlić pełen rozmiar

Wyniki do pobrania plik pdf

Serdecznie gratulujemy !



Wyniki pierwszej edycji TOP CAT SCC

kliknij, aby wyświetlić pełen rozmiar

Wyniki do pobrania plik pdf

top